Tag: DNA

Late effecten radiotherapie

Vandaag is er weer een bijeenkomst georganiseerd door het Erasmus MC en het onderwerp is deze keer “Late effecten radiotherapie”.

IMG_3935

Bij de koffie en thee krijgen we een heerlijk, door Paola Veenstra, zelf gebakken koekje.

IMG_3936IMG_3938

Omdat het onderwerp bijzonder leeft en de Borstkanker Vereniging Nederland haar Patiënt Advocates hierin wil trainen, is Mirjam Velting van de Borstkanker Vereniging Nederland er met een van de Patiënt Advocates.

IMG_3941IMG_3942

De geplande spreekster, Gerda Verduijn, is ziek, maar er is een collega bereid gevonden de presentatie te verzorgen.

IMG_3944

Het blijkt dat zelfs na jaren er nog gevolgen kunnen zijn, waarbij ook long- en hartklachten, hoewel dat minder aan de orde is. Er wordt aan de hand van dia’s getoond op welke manier de therapie tegenwoordig wordt gegeven.

Doel is om zo veel mogelijk schade toe te brengen aan de DNA van de kankercel, die dan niet of slechts heel langzaam kan herstellen. Gewone lichaamscellen, kunnen veel sneller herstellen.

IMG_3945IMG_3947IMG_3946

Op de vraag van Marijke ten aanzien van het al dan niet optreden van vermoeidheid tijdens of na de bestraling, is het antwoord dat dit ook vooral te maken heeft met het feit dat veel mensen zich bezig houden met de kanker en behandeling en dat dit mogelijk meer de veroorzaker van de vermoeidheid is, dan de feitelijke bestraling.

IMG_3948        IMG_3949

Na het invullen van het evaluatieformulier, gaan we weer op huis aan.

Maandagmiddag komen we weer terug, maar dan voor controleafspraak bij Marijke haar oncoloog, dr. Agnes Jager.

De behandeltrein gaat weer rijden….. en het is een sneltrein!

Marijke heeft er na rijp beraad voor gekozen om, nu zij fysiek nog in goede doen is, de zwaarste van de besproken behandelingen, namelijk Cisplatine te ondergaan en overlegt met dr. Jager wat dit nu concreet voor haar gaat betekenen.

IMG_3129

Cisplatine, een chemokuur, die “vroeger” gebruikt werd, maar door allerlei ontwikkelingen enigszins naar de achtergrond is verdwenen. Deze chemo is bijzonder giftig, maar wordt vooral door “ouderen” goed verdragen en gaat volgens dr. Jager zelden gepaard met haaruitval, maar het kan wel leiden tot misselijkheid, langdurig braken, diarree, oorsuizen en verminderde functie van de nieren en daarom wordt Marijke voordat ze aan het infuus gaat, “gespoeld” en na afloop ook weer en moet ze, ter controle, iedere keer minimaal een nacht in het ziekenhuis doorbrengen.

Op maandag 28 december 2015 zal er in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een biopt genomen worden uit de lever of de lymfeklieren om zo het DNA van de tumor te kunnen vast stellen.

Woensdag 30 december 2015 moet er in de Daniël den Hoed kliniek bloed geprikt worden en krijgt Marijke uitgebreid uitleg over het behandelprogramma.

Op dinsdag 5 januari 2016 zal dan de eerste van in totaal zes chemo’s gegeven worden, telkens met drie weken “rust” en daarvoor zal ze elke keer minimaal voor een dag worden opgenomen.

Menu Title