Borstkanker

Borstkanker

Borstkanker
zaait uit naar je lichaam
Borstkanker
zaait uit naar je relatie
Borstkanker
zaait uit naar je kinderen
Borstkanker
zaait uit naar je sociale leven

En soms zaait borstkanker
uit naar je hersenen…..
Word je een ander mens
en weet je dat je dood gaat

(C) Ruud Vorstermans