Beste Mark

Participeren is natuurlijk prima, maar er zijn wel grenzen en gezondheid is wat mij betreft een brug te ver. Ik heb Mark Rutte en Halbert Zijlstra geopperd om van controversiële vraagstukken, zoals (militaire) missies naar Mali, Afghanistan, ed., via crowdfunding te laten plaats vinden; geen geld, dan wilden we het met zijn allen dus niet en dan snijdt het mes mijns inziens aan twee kanten; geen publieke opinie die zich niet gehoord voelt en geen belasting geld verspild.