Boekpromotie

De meeste mensen zijn een beetje jaloers op me. Ik zit immers lekker in Frankrijk en over een paar weken stop ik, vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, met werken. Ik zal jullie gelijk uit de droom -niet de Drôme, dus ?- helpen. Ik ben druk bezig met het organiseren van de promotie van mijn boek, maar mijn vooruitzichten zijn zeker aanleiding voor gepaste jaloezie ?.

Op dit moment miezert het en zittend onder de luifel, bekijk ik nogmaals het manuscript en vooral de cover en hetgeen op de achterflap geschreven staat:

“Als er geen morgen meer is, is een dichtbundel over liefde, wilskracht, levenslust en rouwverwerking. Ruud geeft op een warme manier blijk van zijn liefde en bewondering voor de manier waarop zijn vrouw Marijke omgaat met uitgezaaide borstkanker. Vervolgens gunt hij ons na haar overlijden een kijkje op zijn. manier van rouwverwerking waarin hij treffend zijn emoties op papier zet. Deze dichtbundel is een inspiratiebron, waarbij de dood niet als het einde gezien wordt, maar als begin van een andere manier van leven; een leven vol herinnering.

“Ruud Vorstermans (1953) komt uit Bergen op Zoom en nadat zijn vrouw Marijke in 2007 borstkanker kreeg en die in 2012 uitgezaaid bleek, is Ruud gedichten gaan schrijven om zijn liefde voor haar te delen en om haar zo te ondersteunen. Na haar overlijden, zijn de gedichten zich meer en meer gaan richten op het verwerken van rouw, waarbij iedereen iets herkenbaars kan vinden dat een troost kan zijn het eigen verdriet een plekje te geven. Daarnaast geven zijn gedichten ook een signaal af om vooral door te gaan met leven; uiteindelijk blijft alles hetzelfde, maar dan anders…

De kinderen hebben geholpen bij het kiezen van de cover en onze gezamenlijke eensgezindheid, zou zeker Marijke haar goedkeuring hebben gehad.

Ik moet vandaag mijn definitieve goedkeuring geven en dan gaat manuscript met gekozen cover morgen naar de drukker en kan ik bij thuiskomst het eerste exemplaar daadwerkelijk in mijn handen nemen.

Voor de boekpresentatie en signeersessie is alles met De Markiezenhof geregeld.

Er is bij binnenkomst gelegenheid om een kopje koffie of thee te gebruiken met daarbij een Bergse Basteart en tijdens het signeren, kan men een drankje gebruiken.

Ik heb er voor gekozen dat de consumpties voor eigen rekening zullen zijn, maar daar staat tegenover dat ik de totale omzet van die middag aan de Borstkankervereniging Nederland zal schenken.

De presentatie is in handen van Marjo Peppelaar, journaliste voor onder anderen BN De Stem en Wieke Biesheuvel zal na terugkomst uit Zambia aandacht aan het verschijnen van de bundel besteden. Verder zullen Borstkankervereniging Nederland en Borst Vooruit er op hun FB-pagina aandacht aan besteden.

Ik ben zelf onder anderen nog bezig met RTV Zuid West en bladen zoals Margriet, Viva en Libelle. Er komt best veel bij kijken om een boek echt in de markt te zetten en juist vanwege het beoogde doel, namelijk de opbrengst volledig naar de BVN, is een zo groot mogelijke verkoop gewenst.