Bloedafname met hobbels

Als ik om 7:15 uur met Charlie buiten loop, komt net de zon op.

IMG_2641

Marijke voelt zich nog niet veel beter dan gisteren en als ze uiteindelijk na lang aandringen de huisarts belt, mag ze gelijk om 8:00 uur komen.

Dr. Dingelstad hoort het verhaal aan en wil een aantal mogelijke oorzaken uitsluiten en hij wil om die reden bloed laten prikken. Omdat Marijke een PAC heeft, kan dat niet zo maar bij een of ander lab. Dr. Dingelstad pleegt een aantal telefoontjes, maar als dat niet direct een oplossing oplevert, spreken we af dat hij, zodra meer bekend is, even telefonisch contact opneemt.

Hij belt net na de middag om te zeggen dat de PAC aangeprikt kan worden op de Spoedeisende Hulp en zo zitten we om 14:00 uur in het Bravis Ziekenhuis, waar 2 buisjes bloed worden afgenomen.

IMG_2648IMG_2650

Over de uitslag zullen we later telefonisch worden geïnformeerd.